Zarządzenie Nr BG.00501.300.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do weryfikacji pod względem formalnym zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego G

Zarządzenie Nr BG.00501.300.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do weryfikacji pod względem formalnym zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2017 rok.