Zarządzenie nr BZPE.00501.307.KL z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkól podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Mosina

Zarządzenie nr BZPE.00501.307.KL
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 czerwca 2016 r.
 
w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkól podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Mosina.