Zarządzenie Nr 306/IK 00501.2016.MC z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu wody rurociągiem Ø 125 na rzecz AQUANET S.A.

Zarządzenie Nr 306/IK 00501.2016.MC
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu wody rurociągiem Ø 125 na rzecz AQUANET S.A.