Zarządzenie Nr GG.00501.7.2017.AS z dnia 11 stycznia 2017 r. sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.7.2017.AS z dnia 11 stycznia 2017 r. sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę