Zarządzenie nr 00501.379.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016

Zarządzenie nr 00501.379.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 gudnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016

treść zarzadzenia