Zarządzenie Nr GG.00501.13.2017.AS z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Rogalinku w rejonie ul. Wodnej przeznaczonej do zamiany

Zarządzenie Nr GG.00501.13.2017.AS z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Rogalinku w rejonie ul. Wodnej przeznaczonej do zamiany