Zarządzenie Nr GG.00501.21.2017.AS z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ulicy Strzeleckiej


Zarządzenie Nr GG.00501.21.2017.AS z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ulicy Strzeleckiej