Zarządzenie Nr FB.00501.19.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 00501.19.2017
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2017