Zarządzenie Nr GG.00501.32.2017.AS z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.32.2017.AS z dnia 21 marca 2017 r.  w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej