Zarządzenie Nr GG.00501.38.2017.AS z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie częściowego nieodpłatnego rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z obciążeniem nieruchom

Zarządzenie Nr GG.00501.38.2017.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
 częściowego nieodpłatnego rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z obciążeniem nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie służebności przesyłuZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr GG.00501.38.2017.AS z dnia 30.03.2017r.