Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sowinki, Sowiniec w dniu 4.04.2017 r.

Protokół.pdf