Uchwała Nr XLVIII/563/17 dotycząca rozpatrzenia części skargi z dnia 30 marca 2017 r. (data wpływu: 31 marca 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.97.2017) na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr XLVIII/563/17.pdf