Uchwała Nr XLVIII/566/17 dotycząca rozpatrzenia części skargi z dnia 30 marca 2017 r. (data wpływu: 31 marca 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.97.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w

Uchwała Nr XLVIII/566/17.pdf