Uchwała Nr XLVIII/568/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 11 kwietnia 2017 r. (data wpływu: 12 kwietnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.100.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w

Uchwała Nr XLVIII/568/17.pdf