Uchwała Nr XLVII/569/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 11 kwietnia 2017 r. (data wpływu: 12 kwietnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.101.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w M

Uchwała Nr XLVII/569/17.pdf