Uchwała Nr XLVIII/570/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 29 marca 2017 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.10.2017 i BR.1510.93.2017)

Uchwała Nr XLVIII/570/17.pdf