Uchwała Nr XLVIII/571/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 30 marca 2017 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (data wpływu: 31 marca 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.11.2017 i BR.1510.95.2017)

Uchwała Nr XLVIII/571/17.pdf