Zarządzenie nr OSIR.00501.63.2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągn

Zarządzenie nr OSIR.00501.63.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 maja 2017 r.
 
w sprawie: 
przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam co następuje:

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r., poz. 730, 935) oraz Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyznać stypendia sportowe w wysokości 300,00 zł miesięcznie w okresie od lipca do listopada 2017r dla zawodników: Kacper Skrobiszewski - karate Weronika Kochanka - zapasy Wojciech Fajfer - żużel Filip Kosicki - wędkarstwo spławikowe Joanna Wojciechowska - kolarstwo górskie Weronika Szukała - pływanie synchroniczne Gniewomir Wiśniewski - brazylijskie ju jitsu Bartosz Karasiński - lekka atletyka  
2. Przyznać następujące nagrody sportowe dla zawodników:
a) I Nagrodę pieniężną w wysokości 2 000,- zł dla Maksymiliana Wiśniewskiego - brazylijskie ju jitsu
b) II Nagrodę pieniężną  w wysokości 1 500,- zł dla Kacpra Kubiaka - judo, sumo
c) III Nagrodę pieniężną  w wysokości 1 000,- zł dla Alberta Warzochy - pływanie .  

§  2.

1. Przyznać nagrodę pieniężną dla Pana Marcina Jakubowskiego, trenera wyróżniającego się osiągnięciami w działalności sportowej w wysokości 1 000,00 zł.

2. Przyznać następujące  wyróżnienia w formie statuetki i dyplomu dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej :
a) Zbigniewa Lisieckiego
b) Radosława Miśkiewicza
c) Jarosława Roszaka

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś