Zarządzenie Nr GG.00501.72.2017.AS z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.72.2017.AS z dnia 08 czerwca 2017 r.  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę