Zarządzenie Nr BG 00501.34.2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.34.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej