Zarządzenie Nr GG.00501.76.2017.RS z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenie zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Mosina darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr GG.00501.76.2017.RS z dnia 12 czerwca 2017 r.  w sprawie: wyrażenie zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Mosina darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa