Oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.
 
Oświadczenia majątkowe złożone na koniec 2016 r.:

Uzupełnienie - oświadczenia składane w związku ze zmianami kadrowymi w ciągu 2016 r.: