Zarządzenie nr BR.00501.74.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów osiedli znajdujących się na terenie Mosi

Zarządzenie nr BR.00501.74.2017 wraz z załącznikiem nr 8.pdf
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf

Załącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 4.pdf
Załącznik nr 5.pdf
Załącznik nr 6.pdf
Załącznik nr 7.pdf