Zarządzenie nr BR.00501.75.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie gmin

Zarządzenie nr BR.00501.75.2017 wraz z załącznikiem nr 22.pdf
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 4.pdf
Załącznik nr 5.pdf
Załącznik nr 6.pdf
Załącznik nr 7.pdf
Załącznik nr 8.pdf
Załącznik nr 9.pdf
Załącznik nr 10.pdf
Załącznik nr 11.pdf
Załącznik nr 12.pdf
Załącznik nr 13.pdf
Załącznik nr 14.pdf
Załącznik nr 15.pdf
Załącznik nr 16.pdf
Załącznik nr 17.pdf
Załącznik nr 18.pdf
Załącznik nr 19.pdf
Załącznik nr 20.pdf
Załącznik nr 21.pdf