Zarządzenie Nr GG.00501.82.2017.AS z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Bukowej

Zarządzenie Nr GG.00501.82.2017.AS z dnia 27 czerwca 2017 r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Bukowej