Zarządzenie Nr BG.00501.68.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania założeń i trybu uchwalania Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Mosina

Zarządzenie Nr BG.00501.68.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania założeń i trybu uchwalania Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Mosina.