Zarządzenie Nr OŚ.00501.85.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego.

Zarządzenie Nr OŚ.00501.85.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego
- Ewidencja drewna Zał nr 1
- Protokół pozyskania drewna Zał nr 2
- Protokół przekazania drewna Zał nr 3