Zarządzenie Nr IK. 00501.29.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.29.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.