Zarządzenie Nr IK. 00501.40.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.40.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków