Zarządzenie Nr IK. 00501.44.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.44.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków