Zarządzenie Nr IK. 00501.55.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.55.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków