Zarządzenie Nr IK. 00501.77.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.77.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków