Zarządzenie Nr 00501.45.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 roku dla Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr 00501.45.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 kwietnia 2017r.
 
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 roku dla Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. 446 z późn.zm.) oraz § 15 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządzam co następuje:
 
§ 1
Ustalam dni:
a)   2 maja 2017 roku;
b)   16 czerwca  2017 roku;
c)   14  sierpnia 2017 roku;
dniami wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie,
z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania odpowiednio w  dniach:
- 22 kwietnia  2017 roku;
- 10 czerwca  2017 roku;
- 5 sierpnia 2017 roku;
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.