Zarządzenie Nr BZP 00501.88.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.88.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej