Zarządzenie Nr BZPE.60.00501.2017.KL z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie procedury gospodarowania i dokonywania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Iata 2014-2

Zarządzenie Nr BZPE.60.00501.2017.KL
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie procedury gospodarowania i dokonywania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.