Zarządzenie Nr BZPE.101.00501.2017.KL z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie procedury gospodarowania i dokonywania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2

Zarządzenie Nr BZPE.101.00501.2017.KL
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie procedury gospodarowania i dokonywania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.