Zarządzenie Nr GG.00501.100.2017.RS z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości (grunty rolne) przeznaczonych do dzierżawy.