Zarządzenie nr FB.00501.103.2017.EW z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2017 r.


 Zarządzenie nr FB.00501.103.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 sierpnia 2017 r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane
w 2017 r.


treść zarządzenia