Zarządzenie Nr GG.00501.109.2017.AS z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.109.2017.AS z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę