Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dymaczewo Stare w dniu 21.05.2015 r.

Protokół.pdf