Zarządzenie Nr GG.00501.119.2017.AS z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego

Zarządzenie Nr GG.00501.119.2017.AS z dnia 22 września 2017 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego – Leśmiana