Protokół z Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 6 "Za Moreną" w Mosinie w dniu 7.09.2017 r.

Protokół.pdf