Zarządzenie nr BR.00501.121.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 4 "Za Barwą" w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.121.2017.pdf