Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sowinki, Sowiniec w dniu 26.09.2017 r.

Protokół.pdf