ZARZĄDZENIE nr OP.00501.123.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 października 2017 W sprawie: udzielenia stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów oddziałów gimnazjalnych dla których o

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.123.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 października 2017
w sprawie: udzielenia stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów oddziałów gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.    
Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r. z późn. zm. zarządza się, co następuje:  
§ 1  
Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów naukowych Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla następujących uczniów:
a)    Julia Dmowska - uczennica oddziału gimnazjalnego 2b Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
b)   Martyna Maciejewska - uczennica oddziału gimnazjalnego 3b Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
c)    Zuzanna Napierała - uczennica oddziału gimnazjalnego 3a Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
d)   Zofia Nojszewska - uczennica oddziału gimnazjalnego 2a Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
e)   Mateusz Nowicki - uczeń oddziału gimnazjalnego 2a Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
f)    Mikołaj Nowicki - uczeń oddziału gimnazjalnego 2a Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
g)    Sandra Słowik - uczennica oddziału gimnazjalnego 2a Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
h)   Małgorzata Anna Rydlewska - uczennica oddziału gimnazjalnego 3a Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.        
§ 2
Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych:
a)    Weronika Banach - uczennica oddziału gimnazjalnego 3c Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
b)   Zuzanna Klemczak - uczennica oddziału gimnazjalnego 2a Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.    
§ 3  
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 4  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.