Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sowinki, Sowiniec w dniu 5.05.2015 r.

Protokół z 5.05.2015 r.pdf