Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sowinki, Sowiniec w dniu 15.03.2016 r.

Protokół z 15.03.2016 r.pdf