Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sowinki, Sowiniec w dniu 15.04.2016 r.

Protokół z 15.04.2016 r.pdf