Zarządzenie Nr GG.00501.131.2017.AS z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.131.2017.AS z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę