Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu